Egy kanyar a hurokhoz
1. rész

 

Az Alacsony-Tátra és az Érchegység között, a Garam völgyében 1903 végére Vereskő (Cervená Skala) állomásig ért fel a vasút, és ezzel a közvetlen gazdasági érdekeket - nyersanyagok kiszállítását a feldolgozási, felhasználási helyekre - ki is elégítette. Az I. Világháború lezárása után azonban jelentős változások történtek Közép-Európa térképén, például megszületett az első Csehszlovák Köztársaság. Az új állam a helyzete megszilárdítását - érthető módon - kiemelt feladatként kezelte, és a megszilárdító intézkedések közé tartozott a kelet-nyugati vasúti kapcsolatok bővítése. A Garam völgyétől a Hnilec völgyén át Margitfalvára (Margecany) kívántak eljutni, csatlakozva a Zsolna-Kassa vasúthoz. Ehhez fel lehetett használni az 1884 óta létező Margitfalva - Gölnicbánya (Gelnica) normálnyomtávú vonalat, illetve a Gölnicbánya - Szepesremete (Mnísek nad Hnilcom) - Szomolnok (Smolnik) 1000 mm-es nyomtávú gazdasági vasút Szepesremetéig terjedő szakaszának nyomvonalát. Ám a Garam-völgyben a helyzet sokkal nehezebb volt: Vereskő 786 méteres tengerszint feletti magasságától a Besnik-nyereg 994 méteres, legalacsonyabb pontjáig igen rövid az út. A magasságnyerésre több változatot dolgoztak ki, melyek közül végül a garamfői (telgárti) hurok terve valósult meg. Az építésről szóló, 1920-as döntéstől a kivitelezés tényleges megkezdéséig 11 év telik el. Azután felgyorsulnak az események: 1933-ra Garamfőig, egy év múlva a Dobsinai Jégbarlangig, újabb évvel később Hollópatakig (Mlynky), végül 1936-ra Gölnicbányáig elkészül a pálya. Kijelenthető, hogy ezt a vasutat a baljós emlékű Trianon szülte, azonban az is kijelenthető, hogy mint mérnöki munka, túlzás nélkül a csodálnivalókhoz tartozik.
A mai szlovákiai menetrendkönyvek 173-as mezőjében szereplő vonalat - Margitfalva-Vereskő - kétnapos utazás keretében mutatom be: 2007 április 6-án és 7-én jártam a helyszínen. A szervezésre igen rövid időm maradt, ezért szállást már csak Miskolcon tudtam foglalni, az ideálisnál távolabb a helyszíntől.
Útvonalam. 1. nap: Budapest - Kassa (80/90/169) - Margitfalva (180) - Prakfalva - Margitfalva (173) - Kassa (180) - Miskolc (169/90/80). 2. nap: Miskolc - Kassa (80/90/169) - Margitfalva (180) - Garamfő-panzió - Margitfalva (173) - Kassa (180) - Budapest (169/90/80).
Vonatszámok. 1. nap: 530/R412 "Rákóczi" (Kassa) - R606 "Liptov" (Margitfalva) - gyalog (Jekelfalva) - Os7748 (Gölnicbánya-megálló) - gyalog (Prakfalva) - Os7757 (Margitfalva) - Os7811 (Óruzsin) - Os7821 (Kassa) - R413/531 "Rákóczi" (Miskolc-Tiszai). 2. nap: 5310/Os7202 (Kassa) - Os7804 (Margitfalva) - Os7746 (Garamfő-panzió) - Os7781 (Merény) - Os7757 (Margitfalva) - Os7811 (Sároskőszeg) - Os8773 (Kassa) - R413/531 "Rákóczi" (Budapest Keleti).
A Budapest Keletiből 6:05-kor induló, 530-as számú "Rákóczi" nemzetközi gyorsvonat (Budapest-Kassa, közvetlen kocsikkal Tótújhelyre) összeállítása hátulról előre (hátul a tótújhelyi MÁV-os stokk): 19-37 016, 20-06 011, 20-37 302, 29-05 045, (kassai szlovák stokk) 19-41 077, 82-40 341, 20-41 944, 624, 941, 932, 936, a mozdony: V43 1361. Induló utasterhelésünk a kassai részen 15%, hátul 30%. Rákoson tizenketten szállnak fel - közülük tizen az utolsó pillanatban beeső "proliról" -; Gödöllőn harminccal, Aszódon tízzel leszünk többen. Hatvanban 35, Vámosgyörkön 25 a várakozók száma, tíz-tíz leszálló mellett. A kál-kápolnai 27 fős utascsere zöme felszálló, ugyanakkor a füzesabonyi 52 fős kétharmada leszálló. Mezőkövesden huszan, Nyékládházán harmincan fordulnak meg a peronon. Miskolcon majdnem teljes utascserét követően a két stokkba összesen százhuszan ülnek be. Ongán az 5357-es, Szilis személlyel, Halmajon az IC537 "Hernád"-dal (Kassa-Budapest) keresztezünk. Az utascserék 2-6 fősek. Forró-Encsig negyvenen utaznak és tizen szállnak fel. A Novajidrány utáni (458+50) felsőpályás híd továbbra is lassújeles. Hidasnémetiben negyvenöten hagyják el a vonatot, szokás szerint csak néhány utas váltott jegyet Kassáig. A 362 009-es veszi át a vezető szerepet. Hidasnémeti állomás kitérői egyre szomorúbb képet nyújtanak: immár mindkét váltókörzetre 10 km/h sebességkorlátozás került, mindennek betetőzéseképpen pedig a felvételi épület előtti vágánykapcsolat is lassújelessé vált. Igaz, a szlovák oldalon sem tökéletes a helyzet: a Hernádcsány (Cana) bejáratot megelőző ív állandó 70-esén belül, éppen a jelző előtti 50 méterre ideiglenes 30-ast tűztek ki, és Bárca (Barca) elágazás egyébként hatvannal járható váltókörzete sem úszott meg egy ideiglenes 40-es táblát.
A "Rákóczi" minimális késése nem veszélyeztette az R606 "Liptov" jegyvásárlással egybekötött elérését. A Kassa-Pozsony gyors összeállítása a mozdony felől: 362 001, 20-48 042, 20-41 988, 21-38 048, 21-38 034, 21-38 068, 21-38 070, 82-70 076, 85-30 002, 19-70 013. A kezdeti telítettség 30%. Sároskőszegen (Kysak) három utas és három rendőr száll fel, ketten szállnak le; Margitfalván (Margecany) tizen várakoznak, négy a leszállók száma.
A történetünk tárgyát képező vasút Margitfalva állomás 330 méteres tszf. magasságáról indul, a Besnik-nyereg alatti alagútig 625 métert emelkedik, azután Vereskőhöz 170, Besztercebányához (Banská Bystrica) - immár 172-es vonalként - további 430 méterrel merül alá. Jekelfalva (Jaklovce) megállóhelyig a pálya mentén gyalogolok, majd felszállok a 7748-as személyre, amellyel Gölnicbánya-megállóig (Gelnica zastávka) vitetem magamat. Ott újabb séta következik Prakfalva (Prakovce) állomásig. A mai napon tehát a 173-as vonal alsó, keleti szakaszát vesszük szemügyre - a felső szakaszra holnap kerül sor.
A szelvényszámozás kezdőpontja Margitfalva. A vonal az állomás kassai váltókörzetétől, a harmadik átmenő folytatásaként ágazik ki, majd jobb ívvel először dél-délnyugati irányt vesz fel. Az ív bal oldalán, a 180-as és 173-as vonal között települ a fűtőház, munkára váró 731-es, 721-es dízelgépekkel és 812-es motorkocsikkal. A kissugarú ívben 2002-es gyártású SB8P betonaljak, GEO sínleerősítés, 49-es sínrendszer jellemzi a hézagnélküli felépítményt. Az ágyazat jó minőségű. Néhány aljanként az aljközepeken "sarkantyúkat" alkalmaztak az ágyazatellenállás növelése érdekében. A váltókörzet után (0.270) nem biztosított gyalogos átjáró következik a fűtőházhoz, betonelemes burkolattal. 90 méterre innen ágyazatátvezetéses betonhíd közút felett. 0.390-nél állították fel a fény bejárati jelzőt, a felsővezeték mögötte százötven méterrel ér véget. A váltókörzettől előbb 40 km/h, azután (0.470) 60 km/h az engedélyezett sebesség: még mindig az ívben vagyunk. 0.4 és 0.7 között valószínűleg ívkorrekciót végeztek, legalábbis a befelé kiszélesedő alépítménykoronából ítélve (ezáltal két, kisebb sugarú ívet összekötő, rövid egyenes szakasz helyett valamivel nagyobb sugarú ív adódott).
Az ív végében (0.780) találjuk a 173-180 vonalak közötti, ma már használaton kívüli és részlegesen elbontott deltavágány terelőcsonkás, fényjelzőkkel biztosított csatlakozását. A kitérők 49-es sínrendszerűek, GEO sínleerősítésekkel, faaljakon. A kitérő vonalában ágyazatátvezetéses betonhídon közút felett haladunk el. A továbbiakban 1966-os SB3A betonaljakon, Hohenegger sínleerősítéssel készült a felépítmény, faaljas ikerillesztésekkel (négy-faaljas eljárással), négylyukú laposhevederek felhasználásával. 0.870-től bal ív indul faaljakon, Hohenegger leerősítéssel. Az ívben (0.980) jobboldalt vízdaru maradványait vesszük észre - a legnagyobb valószínűséggel ez eredetileg is a nyíltvonalon állt. 1.030 - 1.170 között ágyazatátvezetéses, háromnyílású betonhíd feszül az Óruzsini-víztározó felett, rajta faaljas, GEO-s a felépítmény. A felduzzasztott Hernádba itt ömlik bele a Hnilec, az utolsó másfél kilométeren szabályos tavat alkotva.
A híd végponti hídfője mellett állították fel a delta kiágazását biztosító, fény főjelzőt. Innen hézagnélküli (utólag termithegesztett), SB3A-66 betonaljas, Hohenegger leerősítésű a pálya. 1.2-től nagyobb sugarú, rövid jobb ív 1.420-ig, benne csőáteresz (1.405). Jobboldalt, a tározó túlfelén mészkőbányászattal foglalatoskodnak, a teleptől iparvágány vezet, amellyel majd hamarosan összetalálkozunk. Az innenső oldalon salakos sportpályát létesítettek, mégpedig úgy, hogy az egyik sarka mögött szinte azonnal ott a víz, mindenféle kerítés nélkül. Ezen a térfélen valószínűleg csak minősített sportolók játszhatnak, hiszen minden egyes, a partvonalon túlra kiütött vagy kidobott labdáért úszni kell...
Szórványos csereként SB8P-96 betonaljak jelennek meg. 1.750-től faaljas, Hohenegger-es, hézagnélküli a felépítmény: vélhetően a jobb ív (1.790-től) nyombővítést igényelt. Ágyazatátvezetéses betonhíd aszfaltozott, alsóbbrendű utat enged át (1.805), amely pedig ugyanitt hídon szel át egy kis patakot.
Az ív vége előtt (1.920) telepítették az előjelzőt, az egyenes szakasztól 80 méternyire. Az egyenesben ismét a betonaljaké a főszerep, bár az illesztések eredeti helyén meghagyták a faaljakat. Ágyazatátvezetéses, beton átereszek (2.020, 2.380, 2.520) vezetik át a dombról lefutó vizeket. 2.640-től faaljas, Hohenegger-es lesz a felépítmény - jobb ív miatt -, itt viszont már illesztéses, négylyukú laposhevederekkel. Ágyazatátvezetéses, többnyílású betonhídon (2.7-től) haladunk országút és patak felett - az UIC49-es sinek 1985-ös gyártásúak -; a híd közepénél várom be a Margitfalvára tartó 7779-es személyvonatot. Sejthetően a két motorkocsi (812 042, 812 023) fordul majd 7748-nak, úgyhogy pályamegfigyelési lehetőségeimet illetően nem táplálok nagy reményeket.
A híd végponti hídfőjétől (2.820) még folytatódik a jobb ív 2.920-ig, de már betonaljakon, négy faaljon végrehajtott illesztésekkel. 2.970-től lépünk rá a második, Hnilec feletti hídra, amely szerkezetileg hasonló a delta-kiágazás előtti műtárgyhoz, és szintén háromnyílásos. A felépítmény faaljas, Hohenegger-es, ám ezúttal hézagnélküli. A Hnilec duzzasztott szakasza lényegében végetér, bár még valamivel szélesebb a folyó az eredeti medrénél. 3.095-nél található a végponti hídfő. A folytatásban betonaljas, Hohenegger-es a vágány, de csak 3.140-ig, ahonnan faaljak következnek, a sineket négylyukú laposhevederekkel illesztették. Bal ív indul, közben jobbról megközelítjük a mészkőbánya iparvágányát. Amaz betonaljas, GEO-s, ritka használat jeleit mutatja. A terelőcsonkás, helyhezkötött biztosítóberendezések nélküli, de részben elektromos váltóállítású, őrhellyel ellátott vágánykapcsolat 3.320-ra esik. Jobboldalt felhagyott ipartelep pusztul, ennek kiszolgálását korábban négyvágányos (Hohenegger, betonaljakon) tárolóval oldották meg, amely az iparvágány kiágazásától 3.7-ig húzódik fel, ahol rövid csonkában végződik. A vágánycsoport telep felőli, oldalrakodós, külön bakban végetérő (3.670) sínpárjára Megállj! táblát tűztek ki; az eggyel beljebb fekvőt nem, a mellette lévőt ritkán, a vonal mellettit gyakrabban használják - nyilván a mészköves menetek. A vonal vágánya ezen a szakaszon betonaljas, négy faaljon illesztett, 3.6-tól kerek táblás 40 km/h korlátozással ellátott. SB5-73 betonaljakon jobb ívbe kezd, út és patak feletti betonhídra kerül (3.790).
A jobb ívet rövid egyenes (3.870) és rövid bal ív (3.9-4.080) követi. A betonaljak SB5-69-esek. Az ív vége előtt tíz méterrel kezdődik Jekelfalva (Jaklovce) SK+20 magasságú, aszfaltburkolatú oldalperonja, a jelenleg itt megálló személyvonatoknál jóval hosszabbakra méretezve: a "Horehronec" gyorsvonatról sem kellene senkinek az ágyazatra ugrálnia. A kezdőponti peronvégtől aszfaltozott gyalogút vezet a faluba. 4.160-nál találjuk a megálló téglából épült esőbeállóját, innen már csak a régi, SK-szintű peron húzódik fel 4.3-ig, az egyenest megfejelő bal ív elejéig. Az esőbeálló végponti oldalában egy másik épület alapjait találjuk.
Tizenketten gyűltek össze a 12:36-kor Merény (Nálepkovo) állomás felé továbbinduló, 7748-as számú személyvonathoz. Szerencsére nem a két motorkocsi fordult meg, hanem a 812 043, 011 665 összeállítás jött Margitfalváról. Telítettsége 80%: a húsvét előtti Nagypéntek Szlovákiában munkanap, és most főként diákok utaznak haza a vélhetően rövidített tanítási nap végén.
A Hnilec völgyének a felfelé nézve jobb oldalán halad a vasút, az országút pedig a másik oldalon. Bal, majd jobb ívvel benyúló hegyoldalt kerülünk, az ívekben vegyesen fa- és betonaljas a pálya, Zakárfalva (Máriahuta, Zakarovce) megállóhelyig. Tizenketten szállnak le. A megálló végponti peronvége felett (5.912) fény- és motoros sorompós útátjáró, mögötte (5.950) áteresz. 6.880-tól faaljas a felépítmény, a Gölnicbánya (Gelnica) kezdőponti váltókörzet (7.150) előtt (7.090) lévő átereszig.
Gölnicbánya állomás fény bejárati, egyéni fény kijárati jelzőkkel (3-4-ről) felszerelt; négy átmenő- és egy csonkavágányt számlál (utóbbin munkagépeket tárolnak), átmenő fővágánya a negyedik. Váltókörzetei faaljasak. Az 1. és 2. átmenők a végponti vég felé rövidebbek. Az állomási vágányok alatt átereszek létesültek (7.280, 7.7). Az első átmenő mellett oldalrakodó, raktár található. Az átmenők betonaljasak, Hohenegger sínleerősítésekkel. Keskeny, SK+20 magasságú középperonok épültek az 1.-2., 2.-3., 3.-4. között. Tizennégyen fejezik be utazásukat. A végponti váltókörzetet (7.9) követően 70 km/h, kerek táblás 40 km/h korlátozás lép életbe. Fény- és motoros sorompós (8.033), feljebb fénysorompós útátjáró (8.411) gyalogosok számára - a folyón igen látványos kőhíd juttatja át a gyalogutat. Kisnyílású híd (8.450), bélésfal jobboldalt (8.5), amelynek a végén, illetve száz méterrel feljebb egy-egy áteresz (8.550, 8.650) létesült.
Gölnicbánya-város (Gelnica mesto, 8.8) épületének kezdőponti oldalán átereszt látunk. A megálló jó helyen fekszik, lakóövezethez közel - a helyi szinten nézve jelentős utasforgalom igényeinek megfelelően jegypénztárral rendelkezik. Ezúttal tizenöten kívánnak innen vonatozni.
Jobboldalt ismét bélésfal, előtte (8.870, 8.890) átereszek. Átbújunk a folyó túloldaláról, az országúttól érkező bekötőút alatt (9.1), harminc méterrel feljebb átereszen haladunk. 9.430, 9.730, 10.0: újabb átereszek. 10.2-10.350 között, bal ívben jobboldalt bélésfal: a Vangort-hegy lába kevés helyet hagy a folyó mellett. Magas töltés aljában áteresz (10.550), azután jobboldalt bal ívben bélésfal (10.6-10.8). Átereszt hagyunk el (10.9), és indul a folyókanyarulatot követő jobb ív. Áteresz 11.220-nál, valamint feljebb, magas töltés aljában (11.4). A túlságosan kitüremkedő hegyoldal miatt fúrt, 220 méteres Gölnici-alagút (11.620-tól) egyenes vonalvezetéssel kezd, majd jobbra ível. Felépítménye faaljas, Hohenegger sínleerősítésű. Közvetlenül az alagút mögött betonhíd. 12.1, 12.350, 12.7, 12.930: átereszek. A felépítmény illesztett, az íves szakaszokon illetve környezetükben (8.8-9.050, 9.470-9.730, 10.220-10.650, 10.8-11.4, 12.4-től) faaljas.
A jobb ívben fekvő Gölnicbánya-megállón (Gelnica zastávka, 13.0) - avagy Matildhután - egyedül szállok le. A felépítmény itt betonaljas (SB5-82), Hohenegger sínleerősítésű, illesztett, négylyukú laposhevederek segítségével. A vélhetően szociális alapon magántulajdonba adott felvételi épülettől kissé végpont felé acélszerkezetű gyalogosfelüljáró segítségével juthatunk át a vasút felett, a hegy oldalában fekvő, ránézésre mezőgazdasági célú épülethez.
Ha fénysebességgel közlekednék, akkor a felüljáróról nemcsak a távolodó vonatot tudtam volna lekapni, hanem a motorvonat - épület - száradó zoknik - csodálkozó kisgyerek -kombinációt együtt. Ez van...
A végponti peronvég után (13.230) ágyazatátvezetéses, kisnyílású híd épült, amely határozottan szélesebb annál, mint amit egy vágány megkíván. Baloldalt a továbbiakban túl széles a padka, vagyis itt eredetileg két sínpár volt, valószínűleg az egykori megálló-rakodó átmenő rakodóvágánya. A jobb ív 13.320-nál végetér, de csak 13.480-ig, ahonnan ismét jobb ívvel követjük a hegyláb alakját, párhuzamosan a folyóval. 13.8 körül lehetett az mrh. végponti váltókörzete: innen az alépítménykorona már a szokásos szélességet mutatja. 1983-as gyártású, UIC49 sinek fekszenek a pályában. A váltókörzet helyétől faaljas, Hohenegger-es a felépítmény, továbbra is illesztett. Az ágyazat minősége kielégítő, bár helyenként pótlásra szorulna.
Az R811 "Horehronec" (Pozsony-Kassa, Besztercebányán át) gyorsvonattal nem a legfotogénebb helyen találkozom a 13.9-es szelvénykő előtt: ha késik egy keveset, annak jobban örültem volna (szöges ellentétben az utasokkal).
14.020: beton áteresz. 14.110-nél végetér a jobb ív. Jobboldalt a vasút építésekor méretre faragott szikla ad némi vadregényes jelleget (14.3). Előtte húsz méterrel bal ív indul, a vége (14.560) felett (14.610) Prakfalva (Prakovce) állomás kezdőponti előjelzőjével. Az előjelzőtől 40 méterre ösvényt és patakot átvezető betonhíd fekszik. A Hnilec patkó alakot ír le, ezt a vasút nem képes követni, tehát két híd építése vált szükségessé. Az elsőnek a kezdőponti hídfője 14.720-ra, végponti hídfője 14.770-re esik, a műtárgy felsőpályás, rácsos acélszerkezetű, szegecskötéses. A pálya hídfás, Hohenegger-es, terelősín szerepében szögvasat használtak, közvetlenül síncsavarokkal leerősítve. A két híd között folytatódik a faaljas, Hohenegger sínleerősítésű megoldás. Az előjelző előtti ívtől kezdve a leszorítóelemek csavarjait nemrég utánhúzták. 14.870-től bal ív következik 15.010-ig, a hidak között a laposan lefutó hegylábba bevágást mélyítettek - jobboldalt kb. 3, baloldalt kb. 2 méternyire van a sínkorona a dombgerinctől. Az ív végétől 20 méternyire találjuk a második híd kezdőponti hídfőjét. Alsópályás, rácsos acélszerkezetű, a pálya hídfás, GEO-s, terelősínként síncsavarokkal lekötött szögvasakkal. A végponti hídfőt (15.080) követően a már megszokott faaljas, Hohenegger-es felépítményen lépkedek.
Az ívekben több helyütt is látni nyomkarimakenőt, szétszerelt, itt-ott hiányos állapotban. Valószínűleg a hattengelyes dízelgépek idejének elmúlásával az aránylag kissugarú ívek már kevésbé jelentenek problémát.
Nem egész száz méternyire (15.170) ágyazatátvevezéses betonhídon haladunk, alattunk aszfaltút - és már meg is érkeztünk Prakfalva-megálló (Prakovce zastávka) betonelemes, SK+20 magasságú oldalperonjának kezdőponti végéhez. 15.2-től jobb ív indul, az elején (15.310) Prakfalva állomás fény bejárati jelzőjével. A sinek és a faaljak egyaránt 1983-as gyártásúak illetve telítésűek. A megálló viszonylag jelentős utasforgalomra méretezett: jókora fém esőbeállóval látták el, a végponti oldala melletti bódéban pedig jegykiadásra rendezkedtek be. Baloldalt ipartelep fekszik, működés jeleit mutatja, vasúti kapcsolata nincs.
15.450-nél hídon halad át felettünk az országút. A hidat felújítják, ideiglenesen acél I gerendákat fektettek át a kő hídfők között, felülről fagerendákat helyeztek el keresztben burkolat gyanánt. A híd mögött baloldalt ismét gyártelepet látunk, de ez már nem működik. 15.580-nál végetér a jobb ív, innen 80 km/h, kerek táblás 70 km/h az engedélyezett sebesség. 70 méterrel feljebb beton áteresz. A felhagyott gyártól használaton kívüli vágányok jönnek fel: kétvágányos, rövid tároló húzódik a kapuig, a harmadik vágány bemegy a gyárba. Prakfalva kezdőponti váltókörzete 15.770-nél található. Az állomás bal oldalán egy harmadik, működő ipartelep fekszik, vasúti kapcsolattal: a margitfalvai váltókörzettől balra ágazik vágány, fény főjelzővel biztosítva a váltókörzet irányából. 15.960-tól jobbra ívelnek az állomási vágányok, egészen a végponti váltókörzetig.
Prakfalva (Prakovce) fény bejárati, egyéni fény kijárati jelzős (2-3-4-ről), hat átmenővágányos, a váltók elektromos állításúak. Az átmenő fővágányt kivéve törpe kijárati jelzőket alkalmaztak. Az átmenő rakodóvágány (1.) kisiklasztósarus. Valamennyi sínpár 49-es sínrendszerű, betonaljas. Az átmenő fővágány (2.) GEO sínleerősítésű (SB6 aljakon), az első átmenő (oldalrakodóval, raktárral, vágányhídmérleggel), valamint a többi (3.-6.) Hohenegger-es. A vágányhídmérleg környezetében 49-esnél kisebb sinek fekszenek az 1-ben, ránézésre akár magyar 42,8-asok ("I") is lehetnének, vissznyereményként beépítve. Az 5. átmenő a végponti váltókörzetnél (16.4) fény tolatásjelzővel ellátott, rövid kihúzó csonkában folytatódik. A 6. átmenőt már nem használják, az 5. is csak ritka használat jeleit mutatja. Az 1.-2. és a 2.-3. között sínkoronaszintű zúzalékfeltöltés helyettesíti a peronokat. Szolgálat van, jegykiadás nincs.
A felvételi épület közelében sikerült kivárni azt a körülbelül egy percet, amikor a nagy borultság kellős közepén kisütött a Nap, és máris terepasztalos-meseországos hangulatot kölcsönzött az állomásnak.
7757-es számú személyvonatom pontosan érkezik, egyedül szállok fel rá, utasterhelése 20%. A 043-as motorkocsi fordult vissza a 665-ös mellékkel. Prakfalva-megálló tizennyolc utast mutat fel, hatan leszállnak. Gölnicbánya-megállóban továbbra is csak száradó zoknikat üdvözölhetünk. Gölnicbánya-város megállóhelyen két felszálló és egy leszálló jelenti az utascserét, Gölnicbánya állomáson tizen fejezik be utazásukat, tizenketten várnak a vonatra. Zakárfalván ketten szállnak le, Jekelfalván három a felszállók, kilenc a leszállók száma.
A Horehronec-szakértő 055-ös Búvár már rég átadta a páratlan gyorsvonatot (R811) a maradék szakaszon jeleskedő villamosmozdonynak - most a párosra (R810) vár két órát Margitfalván.
Margitfalva (Margecany, 133.395) fény bejárati, egyéni fény kijárati jelzőkkel felszerelt állomás. Az 1.-5. átmenővágányok R65 sínrendszerűek, betonaljakon, GEO sínleerősítésekkel (az első részben faaljas, GEO-s, és az oldalrakodón folyó építkezés miatt a raktár utántól végpont felé Megállj! táblát kapott). A két, 180-as vonalra néző átmenő fővágány az ötödik és hatodik. Az oldalrakodóval, raktárral, valamint a raktárnál az 1.-2. között további vágánykapcsolattal rendelkező 1. átmenő felett nincs felsővezeték. A tehervonati vágánycsoportot az átmenő fővágányoktól kifelé még 8 sínpár alkotja - valamennyi betonaljas, a 7. R65 sinekkel, a többi UIC49-esekkel rendelkezik. Telephely található a kassai váltókörzet melletti deltának az állomáshoz közelebbi csúcsában, a 173-as vonal mellett, valamint a váltókörzet felvételi épülettel szemközti oldalánál. Az utasforgalom lebonyolítása céljából alacsony oldalperon készült a felvételi épület mellett, továbbá alacsony, keskeny középperonokat helyeztek el az 1.-2. ... 6.-7. között, sőt, a 7.-8. között is, de utóbbi "egyoldalas szegélyű", csak a hetediket szolgálja ki. Az átmenő fővágányok peronjai betonelemekből állnak, a többi betonszegélyű, murva kitöltésű.
7811-es személyvonatom 15:00-kor, pontosan érkezik Liptószentmiklósról (Liptovsky Mikulás). Tizenkét perces pihenője alatt megelőzi az IC405 "Tatran". A személy gépe a 162 003-as, kocsijai: 21-19 007 (ZSSK festésű), 21-09 004, 21-08 377, 21-08 410. A tizenkét felszállóval együtt a telítettség 10%.
Óruzsin (Ruzin) megállóhelyen leszállok. Bő másfél órám van a következő személyvonatig, ezalatt meglátogatom a 3410,7 méter hosszú Bujanov-alagút kistestvérét, a 130 méteres Óruzsini-alagutat, valamint a víztározó feletti hidat. Mielőtt az alagúthoz sétálnék, az R810 "Horehronec" halad a szomszéd vágányon, Margitfalváig a cseh 022-es Banán viszi, onnan meg a már jól ismert 055-ös Búvár. Érdekes, ahogy a személyvonatom miatt vörös térközjelző fénysugara végignyalja az első kocsit.
A megálló zsolnai peronvégénél lévő, alacsony támfal (126.1) korlátján vonóvezetéktartó görgőkön akad meg a szemem. Az 1949-1955 között végzett nyomvonalkorrekció után még használhattak vonóvezetéket, de vajon konkrétan mihez? Az Óruzsini-alagút előtt vágánykapcsolat található (a Bujanov-alagút mögött van még egy), ami éppen két pár vezetéket igényel, csakhogy a vágánykapcsolat előtt ma is elhelyeztek fedezőjelzőket, és természetesen régebben sem lehetett más a helyzet. A legvalószínűbb, hogy a kezelő helye az alagút előtt volt (ma is megtalálható ott egy - üresnek tűnő - őrhely), a fedezőjelzőket és a váltókat onnan kezelték. A két pár vezeték pedig az alak előjelzőkhöz ment, valahova a híd elé. (Már bánom, hogy végül sétáltam át a hídon: kereshettem volna görgőmaradványokat...)
Az Óruzsini-alagutat a Bujanov-hegy és a Suchy-tető közötti, a Hernád szintjénél magasabban elhelyezkedő térségnek egy elkülönülő, a Suchy-tetőről lefutó nyúlványa alatt fúrták. Az alagút előtti kitérőpártól (126.4) mindkét vágány UIC60 sínrendszerű, faaljas, Skl-12 sínleerősítésű. 126.5-nél ágyazatátvezetéses beton áteresz található, itt kissé kiszélesedik a padka, meg lehet állni egy-egy fotó erejéig.
A Kassára tartó R605 "Dargov" gyorsvonat mozdonya a 005-ös Gorilla. A 350-es sorozat üzemeltetési előírásaiba furcsa passzus kerülhetett az utóbbi hónapokban: a mozdonyokat ugyanis nem mossák le. Több példány vastagon poros felületén megjelentek az ujjal rajzolt feliratok, a 005-ös elején például "REDDS" szöveg díszeleg. A Banánokat szerencsére még nem érte el ez a rejtélyes kórság, így a gépmenetben Kassára visszatérő 022-es is viszonylag tiszta.
Kisladna (Malá Lodina) és Óruzsin (Ruzin) között, a 305 méteres tszf. magasságon található Óruzsin megállóhelytől kezdőpont felé (125.8) a vasút átszeli a Hernád folyót, amelyből a nyomvonalkorrekció idején duzzasztással víztározót létesítettek. A tározó felett felsőpályás, szegecselt, rácsos acélszerkezetű hidak segítik át a két vágányt. Mint ahogy egy felsőpályás hídnál általában, úgy itt sem érzékelhető szinte semmi a szerkezetből a pályaszinten. Ám amint nekiállunk leereszkedni a hídfő tövében a tározó melletti aszfaltúthoz, úgy döbbenünk rá fokról-fokra, hogy itt bizony nem éppen a kispatak feletti pallóról van szó...
Az út követi a tározó ívét, egészen a völgyzáró gátig. Itt-ott fák, bokrok takarják a kilátást, de több, teljesen tiszta szakaszt is találunk, ahonnan kedvünkre fotózhatjuk a hídon zajló forgalmat. A Dvoickás tehervonat már egészen jól beillene terepasztal-jelenetnek...
A 7821-es számú személyvonattal utazom Kassára. Összeállítása: 163 109, 21-08 452, 21-19 002, 21-08 341, 21-08 330. Telítettsége minimális, ami mérsékelt utascserékkel lényegében nem változik.
Az R413/531 "Rákóczi" nemzetközi gyorsvonatot veszem igénybe Miskolcig, miután a borult idő semmi érdemlegessel nem kecsegtet, amiért megérné ittmaradni, a későbbi személyig. A "Rákóczi" szlovák kocsijai megegyeznek a reggeliekkel, emellett a vonat elejében lezártan továbbítják a MÁV-os 10-91 107-est. A gép a szintén reggelről ismert 362 009-es, Hidastól V32 1039. Visszafogott utascserékkel Miskolcig a telítettség nem növekszik 10% fölé. 7 perc késéssel, 19:33-kor érkezünk Miskolcra, ahol kb. negyvenen várakoznak, tizen szállnak le.

Tovább a második rész eseményeire

Vissza az utazás főlapjára