Kulcsosvasút 1. rész:
Bakonyszentlászló - Porva-Csesznek

 

2006. december másodikán, tizenhatodikán és huszonharmadikán egy-egy napot szenteltem a Győr-Veszprém vasúti összeköttetést jelentő 11-es vonal Bakonyszentlászló-Veszprém közötti, déli szakaszának gyalogos bejárására. Mindhárom alkalommal a Budapest Déliről reggel 6 órakor induló, Szombathelyig közlekedő 900-as gyorsvonatot vettem igénybe Veszprémig, ahonnan a 8:09-es indulási idejű, győri 39517-es személyvonat vitt az aznapi kezdőpontra. Előszörre és harmadszorra a 39524-essel tértem vissza Veszprémbe, onnan - "elégetendő" az időt - a 9013-as személlyel Székesfehérvárig, végül a 903-assal Budapest Déliig. A második, rövidebb kirándulás gyalogos része Veszprémben ért véget, ahol az IC954 "Citadellára" szálltam. Az időjárás nem kényeztetett el: borult, nyirkos, sőt, a második és a harmadik út során kifejezetten ködös időt fogtam ki, fagyponthoz közeli hőmérséklettel. A második út zúzmarás képei valamelyest ellensúlyozták a komor alaphangulatot.
December másodikán a 9 kilométeres, Bakonyszentlászló - Porva-Csesznek szakaszt terveztem bejárni, esetleges zirci - újabb 8 kilométer - meghosszabbítással. Ennél többet a rövid nappalok nem engedtek meg, ám mint a helyszínen kiderült, örültem, hogy Porva-Csesznekig eljutottam. Ugyanis a hányással és hasmenéssel járó, de szerencsére rövid lefolyású, vírusos jelenség tünetei épp a legjobbkor ütköztek ki rajtam...
A 900-as gyors összeállítása hátulról előre: 19-37 062, 20-37 145, 20-37 332, 20-37 138 (idáig a zalaegerszegi, Bobától 959-es vontszámon közlekedő rész), 82-28 104, 20-37 368, 20-17 197, 20-17 393, 20-17 259, 20-17 388, V43 1134. Az induló telítettség 10% alatti, Kelenföldön 28 felszálló várakozik. Érden, a két vasutat korábban szintbeli útátjáróval metsző Diósdi úton aluljáróépítés folyik. Emiatt most Érd alsón át közlekedünk, az állomás végponti váltókörzete után az eredeti nyomvonaltól jobbra eső provizóriumon haladunk az épülő aluljáró felett. Székesfehérváron negyvenketten szállnak fel. Várplalotán 15 felszálló, kereszt a V43 1037-ből és három fülkés 2. o. kocsiból álló, 9017-es személlyel. Pétfürdőn öten várnak a vonatra, Hajmáskéren hatan - a keresztező IC950 "Göcsej" komótosan negyvenezget végig az illesztéses, szomszéd vágányon. Veszprémben huszonöten fejezik be útjukat, a 900-as itt keresztez a Budapest Délibe tartó, 909-es gyorssal.
A gyorsokhoz csatlakozó "mini-pók" a győri 39517-es és a szombathelyi 9012-es személyvonatokból áll, amelyek a széles szigetperon felvételi épülettel szemközti oldali vágányán, egymás mögött várják az indulási időket (8:02 illetve 8:09). Az általam igénybevett győri személy Bzmot 308, Bzx 519, Bzmot 327 összeállítású. Induló telítettségének átlaga 10% alatti, ezen belül a hátsó motorkocsiban egyedül foglalok helyet. Külön felhívom a figyelmet, hogy a 11-esen az utasforgalom erősen ingadozik - a mindhárom úton kifogott, bűnrossz időjárás, valamint az érdektelen decemberi szombatok átlag alatti utasszámot okoztak.
Most Bakonyszentlászlóig utazom, ahonnan Porva-Csesznek ex-állomásig nézzük meg közelebbről a pályát és környékét. A Porva-Csesznek - Veszprém szakasz vizsgálata a következő két alkalomra marad.
Az eredetileg a Győr-Veszprém-Dombóvári HÉV által épített vonal Bakonyszentlászló-Jutas (Veszprém külső, majd Veszprém) szakaszát 1896. december 16-án adták át, a három kirándulás apropója tehát a vasút száztíz éves évfordulója is lehet. A Veszprémig tartó szakasz Győrszabadhegy kezdőponttal szelvényszámozódik. A szelvénykövek téglatest alakúak, az egész kilométereket jelzők pedig többnyire, de nem kizárólagosan régebbi típusú, egyedi kialakításúak. 40 km/h a pályasebesség, a felépítmény szerkezetét és minőségét majd pontról pontra meg tudjuk szemlélni.
A meteorológiai szolgálatok Veszprém térségére mára változóan felhős időt jósoltak - nos, ebből a felhős igaz, a többi egyelőre várat magára.
Eplényben egy felszálló akad (vasutas), Zircen tizennégyen várakoznak, de ebből hatan a keresztező 39512-es vonattal utaznak tovább, amely Bzmot 321, Bzmot 330, Bzx 737, Bzx 527 összeállítású. Az érkező személy utasterhelése 15% körüli, tizen szálltak le róla.
Porva-Cseszneken kettő, Vinyén hat utassal leszünk kevesebben, Bakonyszentlászlón pedig hatan szállnak fel.
Bakonyszentlászló állomás fény bejárati, a 2.-5. vágányokról egyéni fény kijárati jelzőkkel ellátott, szolgálat van. A hat 48-as sínrendszerű átmenővágány közül az utolsó TU betonaljas, az ötödik 1989-es LM-eken nyugszik, a negyedik és harmadik szintén LM-es. A vágányzáró sorompókkal határolt első, valamint a második a változatosság kedvéért T-s. A rakodóvágány mellett oldalrakodó, raktár, rakodóterület található. Az átmenő fővágány a harmadik. Az 1.-2., 2.-3. között sínkoronaszintű, kaviccsal felszórt, keskeny középperon létesült, továbbá a 3.-4. közötti kavicsréteg is alkalmas szükségperon céljaira.
A 352-es szelvénykő jelöli ki a váltókörzet helyét. Végponti (Veszprém) irányba nézve jobbra, angolváltó segítségével ágazik a bauxitrakodó két vágánya; az angolváltó negyedik iránya a felvételi épület felé kihúzó csonkaként folytatódik. A vonaltól rézsút távolodó fekvésű bauxitrakodót a bánya 2004-es bezárása óta nem használták, az aljközökben kezd feltörni a gaz.
A teherforgalom fokozatos leépülésének az elhagyott rakodó csak az egyik, jól látható jele. Az erdei szakaszon régebben gazdasági vasutak csatlakoztak a nagyvasúthoz (Vinye, Porva-Csesznek, Eplény); itt, illetve közvetlenül a vonal mentén épült rakodók segítségével került a fa és a kő a kocsikba. A dudarbányai szállítások generálnak némi teherforgalmat, de ez csak árnyéka a régi kihasználtságnak.
A váltókörzetek között - ahogy a jobb oldali képen látjuk - a lejtő a szokásos módon megtörik, majd a győri váltókörzettől újra lejt a pálya. A nyíltvonal felépítménye Veszprém felé 1986-os LM aljakat, GEO sínleerősítéseket és 60-as, 70-es, 80-as évekből származó, 48-as sineket tartalmaz - valószínűleg csupa vissznyereményezett anyag. Az illesztések lengők, a sínvégeket hatlyukú szöghevederek fogják össze. Az ágyazat zúzottkő, minősége jó. Itt-ott megfigyelhetők laza aljvégek, de a helyzet nem súlyos, főként a mai forgalomhoz mérten. A váltókörzet után határozott emelkedő leküzdése során marad el a bauxitrakodó nemcsak irányban, hanem szintben is.
Bal ív, majd rövid egyenes jön; 354+20-nál, jobb ív elején ágyazatátvezetéses beton áteresz, húsz méterrel mögötte Bakonyszentlászló végponti bejárati jelzője, 354+60-nál pedig nem biztosított útátjáró, földúton. Ívkombinációval feljutunk az állomástól délre elterülő, fákkal borított domb tetejére, ahonnan még lelátni a rakodóhoz. 356+70-nél nyomkarimakenőt telepítettek, de már nem üzemel. Hasonló, szétbontott, a helyszínen hagyott berendezéseket láthatunk majd' minden ívben. Úgy tűnik, a könnyű motorvonatok kedvéért már nem szükséges vállalni az üzemeltetési többletet. Ahonnan a szél nem tudja kifújni a lehullott faleveleket, enyhe ágyazatszennyezés mutatkozik.
Az egész kilométereket jelző szelvénykövek másutt ritkán előforduló alakot követnek, a vonal egyes részein még érdekesebbek kerülnek szem elé. 360+50-nél sétálunk el az előjelző mellett, harminc méterrel rá az egykori alak előjelző masszív betontalapzata hívja fel a figyelmet.
365+50-től, jobb ív előtt 20 km/h lassújel eleje, az ívben 368+50-nél nem biztosított útátjáróban földutat metsz a vasút. A sebességkorlátozás 370+30-ig, az ív végéig tart - de valószínűleg nem a vonalvezetés, hanem az igen rosszul belátható útátjáró az oka. Az ív utáni egyenesben az emelkedő megtörik, 376-tól fenyőerdőbe érünk ("Tilos-fenyő" a neve), a bal ívben határozottan elindulunk lefelé. A háttérben a Magas-Bakony tömbje sejlik át a párás levegőn. 384+50-nél, bal ív vége előtt állították fel a Vinye megállóhely feletti kiágazáshoz tartozó, jelenleg már rögzített fény előjelzőt. Rövid ívekkel tartjuk a folyamatos lejtést a dombvidék hullámjai között.
385+50-nél a Hódos-ér felett acél gerendahíd vezet át. A hídfők terméskőből készültek, beton megerősítéssel, felettük GEO-s, faaljas a felépítmény. Az acélszerkezetnél hídfás, GEO-s. A híd már-már viadukt magasságú; jobb kéz felől a Fenyőfőre tartó, aszfaltozott út jóval alacsonyabb híddal beérhette, miután a dombok arrafelé lejtenek. 388+70: földút keresztez nem biztosított útátjáróban - környezetében GEO-s, faaljas a felépítmény. 390+30-nál helyezték el a kiágazást biztosító fény főjelzőt.
Vinye győri peronvége felett, 392+30-nál mindkét oldalra egy-egy vágány ágazik, a váltókörzet faaljas. Balra a megálló melletti gépállomás (Sándor-major) és fatelep felé tartva merül el a kettéágazó sínpár a fűben, a másik (B betonaljas) oldalrakodóhoz vezet - ez utóbbi a "ritkán használt" kategóriába tartozik. Egykor Vinyén, valamint Porva-Cseszneken gazdasági vasút szállította a kitermelt fát a nagyvasútig. Ma már megteszi a Porva-Csesznekig a völgyben kanyargó erdei út is.
A 394-es szelvénykő adja meg a végpont felőli főjelző helyét.
A veszprémi peronvégnél (396+80) nem biztosított útátjáró található, emiatt a győri peronvégtől, 395+90-től odáig 20 km/h sebességkorlátozás van érvényben. Ugyancsak a győri peronvégnél állították fel a kiágazás főjelzőjének fény ismétlőjelzőjét - mivel a főjelző a vp. felé nézve bal ív elején, a peronvégtől nem belátható helyen található. Mindez a biztosítóberendezés jelenleg csak a vonalat díszítő objektumok sorát bővíti.
402-nél telepítették a kiágazást Veszprém felől fedező főjelző előjelzőjét. Vinye megállóhely után a vonal bejut a Cuha-patak völgyébe, végpont felé nézve annak jobb szélén. A rohamosan összeszűkülő völgy alja tizenöt-húsz méterrel a vasút szintje alá kerül, vagyis a vágánynak a domboldalra tapadva, annak ívét követve kell előrejutnia, kissugarú ívkombinációkkal. Az útátjárótól 300-400 méteren keresztül alázúzalékolást végeztek az aljközökben. Az ívekben nyombővített, LM+5-ös aljakat használtak, szintén 1986-os gyártásúakat. 402+80-nál a magas töltés aljában áteresz segítségével vezetik le a domb felőli vizeket. Az íveket továbbra is üzemen kívül helyezett nyomkarimakenők ékesítik.
A Cuha-völgy e szakaszán néhány, balról jobbra lefutó mészkőszikla-nyúlvány keresztezi a vasutat. Az elsőt a vonal építésekor letermelték, vagyis rövid bevágást képeztek. A második már komolyabb méretű, itt fúráshoz folyamodtak, kiképezve a "Porvacseszneki I." alagutat. A bevágás és az alagút között kerüli meg a nyúlványokat a mélyben kígyózó Cuha-patak, így az alagút előtt 30 méterrel viadukt létesítésére is szükség volt. A földút szorosabban képes követni a patakot, ezért a viadukt alatt szintén átbújik, átkerülve a vasút - végpont felé nézve - jobb oldalára. A völgyhíd hídfői terméskőből épültek, itt GEO-s, faaljas a felépítmény, ágyazatátvezetéssel. A hídszerkezet acélgerendákat tartalmaz, hídfákat alkalmaztak a sinek alátámasztására, szintén GEO leerősítéssel.
A bevágás vp. felé nézve jobb partjára emelték az 1896-os évszámot viselő "Milleniumi vasútépítési emlékművet". Ezzel felkerült a korona a vonal leglátványosabb szakaszára, ahol százötven méteren belül alagút, viadukt, sziklás bevágás kelti fel az utasok figyelmét. (A Bakonyon keresztülvágó, helyi érdekű vasút építésének fő célja az volt, hogy a nyersanyagokat kiszállíthassák onnan. Csakhogy a farönkök számára ritkán emelnek emlékműveket. Személyforgalomra tehát már a kezdetektől számíthattak, nem is kevésre - igaz, a Millenium évében nem zárták palackba a populizmus szellemét, és PR-célokra az átlagosnál könnyebben nyílhattak különböző pénztárcák. Összegezve: ennyiből nem tudhatjuk, hogy valójában hány bámészkodó utasnak készült a műtárgy-együttes éppen ilyenre, emlékművestül.)
A Porva-Csesznekről 11:48-kor Győrbe továbbinduló, 39515-ös személyvonat nem kényszerített hosszú várakozásra, így elkészíthettem a járműves fotót az emlékmű talapzatáról. A Zircen keresztezett járművek vonulnak el alattam, ezúttal Bzmot 330-as került az élre. Néhány éve még Csörgő vontatta Bhv kocsik közlekedtek, egyre kevesebb utassal. Azóta a könnyű motorvonat egyeduralkodóvá vált - és mint tudjuk, ahol a bézé elegendő, ott a dolgok mai állása szerint előbb-utóbb vagy a busz is megteszi, vagy egyáltalán nincs komoly szükség közösségi járműre. Vajon mit látunk majd ugyaninnen, a százhúsz éves évfordulón?
Az alagutakban lőtt betonos technológiával erősítették meg a falazatot a legutóbbi felújításkor, a felépítmény pedig az első kettőnél GEO-s, LM betonaljas. Az első alagút egyenes vonalvezetésű, a belső felfestések szerint 45 méter hosszú (az 1994-es MÁV Almanach 37 métert említ). A végponti bejárat a 410-es szelvénykőnél található, innen a végpont felé nézve jobb ívvel érjük el a második alagutat; oldalt támfalat kellett alkalmazni a vasúttal párhuzamos irányba visszatérő patak melletti, szűk hely miatt.
A 413+20-tól bal ívben kezdődő, "Porvacseszneki II." alagút egybefüggő műtárgyának teljes hossza 77 méter, de ebből a mészkőszikla alatti rész csak 31 méter, a kezdőponti portálnál. A többit - egyenesben - galériaszerűen képezték ki, sőt, még galériának sem nevezhetnénk, hiszen felülről nem takarja a hegy. A terméskő építmény íves teteje görgetegfogóként szolgál, hegy felőli fala bélésfalként. A műtárgy végponti bejárata a 414-es szelvényre esik.
Az alagút után jobbra támfal, balra bélésfal biztosítja a stabil fekvést. A bélésfal 414+50-ig tart, a második és harmadik alagút között ívkombinációval követjük a sziklás dombok peremvonalát. Középtájon baloldalt omlásveszélyes a hegy, de a vasút itt biztonságos távolságban halad. 417-re esik a patakot és a földutat átszelő, ágyazatátvezetéses betonhíd veszprémi hídfője.
A három alagút leghosszabbika a 417+50-től fúrt, végig jobb ívben fekvő, 110 méteres "Porvacseszneki III". Felépítménye GEO-s, faaljas. Az előzőkhöz képest ellentétes irányban lefutó, sziklás domb alatt juttatja át a vasutat - a patak és az erdei út itt is beéri a nyúlvány csúcsának megkerülésével, a vasút lehetőségeihez képest jóval kisebb ívben.
Az alagút végponti bejáratánál várom be a 39514-es személyvonatot: a reggel kipróbált, háromrészes konfiguráció (327-es és 308-as motor között az 519-es mellék) igyekszik Veszprém felé.
A patak tehát ismét a - vp. felé nézve - bal oldalon csordogál, a vasút a völgy jobb szélén kapaszkodik tovább. A völgy szurdok-jellege enyhül, a vízfolyáshoz képesti szintkülönbséget sikerült ledolgozni, a Cuha esése most már kielégíti a vasútüzemi követelményeket.
429+70-nél telepítették Porva-Csesznek győri fény előjelzőjét.
436+50-nél nem biztosított útátjáró létesült, mellette fémből készült őrbódé rozsdásodik, funkcióját vesztetten. 437-nél találjuk a bejárati jelzőt, előtte pedig egy ágyazatátvezetéses, beton átereszt.
Az ex-állomás két átmenővágányos, fény bejárati jelzős, átmenő fővágánya az első, LM 86 aljakon. A váltóállítás vonóvezetékes. Jelenleg a második átmenő (48-as sínrendszerű, TM betonaljas) használaton kívüli, így a jelzők és a kitérők egyaránt rögzítettek. Szolgálat nincs, a jegykiadás időszakos. A felvételi épület veszprémi oldalánál, nem biztosított útátjáróban keresztez az Éles-hegy mögé tartó erdei út; közvetlenül mellette, patakmeder felett beton átereszt építettek.
A felvételi épülettel szemközt kulcsosház várja a turistákat. Erről az épületről jutott eszembe a vonalszakasz kulcsosvasút minősítése. Teherforgalmát ugyanis nagyrészt elvesztette, a veszprémi hivatásforgalomból minimális mértékben részesül, ám kirándulóidőben szívesen használják a turisták. A Cuha-völgy vadregényes szakaszán tett, rövidebb sétához Vinye, Porva-Csesznek tökéletes kiinduló- vagy végpont, így időnként tisztességesen meg is telik a vonat. Ugyanakkor, ha jobban megnézzük, nyereséges üzemről itt sem beszélhetünk, a hivatásforgalomban betöltött szerepről szintén nem. Marad a turistaforgalom, amely térben és időben korlátozott, és kérdés, hogy a kirándulók mekkora hányada lenne hajlandó jobban a zsebébe nyúlni, vagy ki lenne hajlandó finanszírozni a rá háruló költségeket. Tervek szintjén felmerült, hogy közforgalom kívül, turistavonalként működne ez a harmincnyolc kilométer - de megállapodott pénzügyi háttér egyelőre nincs hozzá.
Tiltakozásból nincs hiány itt sem. Amikor - sokadszor - felröppent a hír a mellékvonalak államilag támogatott, vasúti személyforgalmának leépítéséről, a 11-es vonal - mint lehetséges listaelem - ismét több figyelmet kapott, mint amennyit egy vasútvonal a hétköznapokon kapni szokott. Mint mindig és mindenhol, ezúttal is akadtak hangoskodók (akik karriervágyból és/vagy belső bizonyítási kényszerből nyilvánultak meg), hozzájuk csatlakoztak többen, akik úgy gondolták, elveszítenek valamit, vagy semmit sem gondoltak, de jónak tartották a csatlakozásukat. Összességében azonban a tiltakozás nem jutott túl a helyi kereteken: úgy látszik, a médiák és a politikusok nem szagoltak akkora üzletet, hogy foglalkozzanak vele. Egyelőre csend van, de ki tudja, meddig.
Még lelassított tempóval is jó másfél órám maradt a 39524-es vonat 15:26-os indulásáig. Az időjárás szemernyit se javult, a völgy aljában megült a nyirkos hideg. Szerencsére a négyrészes (két motor, két mellék) összeállítású vonat pontosan érkezett, és a fűtésében sem volt kivetnivaló - hibernálódott végtagjaim hamar átmelegedtek. Porva-Cseszneken én voltam az egyedüli felszálló. Zircen négyen fejezik be útjukat, két új utassal gyarapodunk. Keresztezünk a másik (motor, mellék, motor) szerelvénnyel, amely most 39513-asként tart Győrbe. Telítettsége 10% körüli, hatan szállnak le róla, tizen fel.
Eplényben egy leszálló adódik. Veszprémig kilencen utazunk.
A 903-as gyorsig majd' egy órát kellene várnom, ezért úgy döntök, hogy a Szombathely-Székesfehérvár viszonylatú, 9013-as személyt veszem igénybe Fehérvárig, és ott szállok át a gyorsra. A személy V43 1005-össel az élen, három 20-17-es kocsival érkezik, 10% alatti utassal. Szinte mindenki leszáll, tizennégyen kapaszkodnak fel. Kádártán tizen várakoznak, azután már inkább a leszállók jellemzők, az út végére tíz utas marad.
A 903-as összeállítása: V43 1191, 82-28 124, 20-37 206, 20-17 414, 20-17 411, 20-37 363, 19-37 062, 20-37 145. Huszan várnak rá Fehérváron, az átlagos telítettség ezután 15% - Kelenföld és a Déli között megoszlanak a leszállók.

Tovább a második rész eseményeire

Vissza az utazás főlapjára