Fülektől Breznóig, 2. rész

 

A második napon reggel 6 előtt kiértem Fülek állomásra, ahol ebben az időszakban újabban igazi Csörgőfesztivál figyelhető meg: a Zr395 "Urpin"-t is M41 viszi Zólyomtól, és ugyanilyen vontatójárművel látják el a Hatvan-Miskolc viszonylatú, Szlovákián keresztülvágó 6311-es személyvonatot. Ezúttal M41 2106 hozta az "Urpin"-t (egy-egy MÁV-os 19-80, 20-80, 20-35, 20-30 kocsival szerepel), az állomáson tizen szállnak le róla, kb. ugyanennyien maradnak fenn. A tíz leszálló kettő híján a felvételi épület sarkában kialakított italbeszerző helyet irányozza meg.
A miskolci vonat a 2155-ös Csörgővel jelenik meg, három felújított, "posta-Bhv" kocsija: 20-05 747, 792, 811. Az Urpin utasterhelését is alulmúlja: leszálló nincs, de továbbutazókról sem tudok beszámolni.
A vonat végére akad a 812 010 motorkocsi, amely Feledtől Rimaszombatra közlekedik mint 6730-as személy. +5-tel indulunk, az utasterhelés bőven 10% alatti, Balogfalván (Blhovce) kereszt a 812-es motor + mellék összeállítású 6701-es személlyel (Tiszolc-Fülek). Minimális utascserék Feledig, ahová +2-vel érkezünk. Igen hamar leakadunk, tovább már pontosan indulunk, 6:53-kor. Kilencen szálltak a motorkocsiba, egy részük a Bhv-kból szaladt át.

A 174-es vonal déli része Feledtől szelvényszámozódik, a felépítmény illesztéses. Újfeleden (Jesenské zastávka) 1 leszálló, 7 felszálló. A megálló rimaszombati peronvégénél fény- és motoros sorompós útátjáró. A 3.0 szelvénytől 40 km/h engedélyezett, odáig 80 km/h volt.

Jánosi "alsó" (Rimavské Janovce obec) megállóhely kezdőponti peronvégénél (5.385) fénysorompós útátjáró. 2 felszálló. A peronvégnél megszűnik a lassújel, újfent 80 km/h, a Jánosi (Rimavske Janovce) előtti ív kerek táblás 50-es. 6.8-nál híd a Rima felett. A megállóban nincs utascsere, 8.8-nál fénysorompós útátjáró.

A felhagyott poltári vonal balról csatlakozik a kezdőponti váltókörzethez, ez a szakasz faaljas, GEO sínleerősítésű. Itt is, mint a poltári végénél, a növényzet kezdi birtokba venni a felépítmény területét. Rimaszombat kp.-i váltókörzeténél fény- és motoros sorompós útátjáró. Az állomás fény bejárati, egyéni fény kijárati jelzős (a környékbeli állomások részletesebb ismertetésére később térek ki). 2 perces átszállás a 6704-es személyre, amely a 812 007 motorkocsi - ugyancsak szólóban -, 16 utassal. A jv. figyelmeztet, hogy Tiszolcon is át kell szállnom, de előtte még egy sort csodálkozik a jegyemen - nyilván a kutya sem utazik végig ezen a vonalon.

Cserencsén (Cerencany) megállóhelyen 1 leszálló, Olajtöréken (Vel'ké Teriakovce) nincs utascsere. Végponti peronvégénél (18.717) fénysorompós útátjáró. Alsószikláson (Nizny Skálnik) 1 leszálló, ennek végpontijánál (20.520) szintén fénysorompós útátjárót létesítettek. Rimarahón (Hrachovo) 1 leszálló (épületét elbontották, némi törmelék maradt csak utána), a végponti peronvégénél (21.936) fény- és motoros sorompós útátjáró. A pályasebesség Rimaszombattól 80 km/h, 23.2-nél az ívkombináció 60-as. A Rima völgyének vp. felé nézve jobb oldalán haladunk, ezen a helyen a völgy kissé összeszűkül. Rimazsaluzsányon (Rimavské Zaluzany) 1 leszálló, Rimabánya (Rimavská Bana) állomáson 3 felszálló. 30.2-ben fénysorompós útátjáró (földutat szel át a vasút), valamivel előtte egykori vasúti őrház, jelenleg már magántulajdon. Rimabrezó (Rimavské Brezovo) megállóhelyen 4 felszálló, 1 leszálló, a végponti peronvégnél (31.386) fénysoromós útátjáró, közvetlenül az átjáró után pontszerű 10-es lassújel (ettől lefelé 70-es, felfelé 80-as a pályasebesség). Likér (Likier) megállóban 3 leszálló, 3 felszálló, a végponti peronvégnél ezúttal csak egy nem biztosított útátjáró található.

Nyustya (Hnusta) állomás előtt baloldalt gyártelep fekszik, az oldalát mosó Rima folyócskát beton partvédelmi elemek közé szorították. Kilencen szállnak fel, nyolcan le.

A folyóvölgy 300-400 m szélességű. Közelebb kerülünk a szegélyező dombokhoz, így a vonalvezetés is több ívet tartalmaz. Nyustya "felsőn" (Hnusta zastávka) menetrend szerint nem állunk meg, pontszerű 30-as lassújel van itt, jobboldalt fent pedig hosszan elnyúló, de felhagyottnak látszó gyártelep kezdődik. A telep vasúti kapcsolattal rendelkezik, alsó végéhez 38.635-nél ágazik ki a vágány, majd a felső végét követően 39.978-nál csatlakozik vissza. 39.2-ben fénysorompós útátjáró. Fokozatosan feljebb kerülünk a völgy oldalában, magasságot nyer a vonal. Hacsava (Hacava) előtt állandóan zárt, csapórudas sorompós átjáró; a megálló peronjának közepén, illetve felső vége után (41.482, 42.090) pedig működő csapórudas sorompó található (emiatt itt szolgálat is van). 1 leszálló. A völgy errefelé már csak 100 méter széles, a folyószintnél kb. 20 méterrel feljebb halad a vasút.

Rimafűrész (Rimavská Píla) szürke, lapostetős épülettel rendelkezik, amely magasabb kockából és alacsonyabb, hosszúkás, a várótermet is tartalmazó téglatestből áll össze. 1 felszálló, 1 leszálló. A falu a Rima másik oldalán, a völgy kissé kiszélesedő részére épült. Nyustya óta 60 km/h a pályasebesség, 45.8-nál pontszerű 10 km/h. Tiszolc "alsó" (Tisovec mesto) megállóhelyen 4 felszálló, 2 leszálló.

Tiszolc (Tisovec) település ugyancsak egy kiszélesedő völgyrészen létesült. A hegyi idillnek markáns ellenpontot nyújtó gyártelep (a település délkeleti szélén, a vasúttól jobbra, feljebb) és panelház-együttes itt sem maradhat el. A gyárteleptől iparvágány vezet az állomás kezdőponti váltókörzetéhez. Baloldalt tároló csonkavágányok, amelyek vízszintes fekvésűek, tehát a vonalhoz képest magasabban érnek véget. Így két támfal között emelkedünk az állomás szintjére.

A képen a 812 004 és a 812 006 motorkocsik Tiszolcon, enyhe havazás közepette. A 006-ossal folytatjuk a menetet 7 átszállóval, vonatszámunk nem változik.

007-esünk (rázva, nem keverve) ittmarad, 6707-ként fordul majd 9:07-kor.

Az állomás fény bejárati jelzős, a váltókörzeteknél váltóállító bódékkal, fény- és motoros sorompós útátjárókkal, a helyszínről kezelve. Hat átmenő vágánnyal rendelkezik, az 1. átmenő vágány rakodó, oldalrakodóval, rakodóterülettel (rönkfa feladás). A 2. az átmenő fővágány. A vp.-i váltókörzettől baloldalt kihúzó csonka. A felvételi épület felőli oldalon, az állomás felső végéhez közelebb felhagyott szín, az 1. átmenő vágányból ágazik oda egy csonka, a felső váltókörzettől. A rimaszombati végénél két további csonkavágány található a felvételi épület felőli oldalon.

A bal képen Breznó felé, a jobb képen Rimaszombat irányába nézünk.
A felvételi épület - sőt, épületkomplexum - más szinekben talán kellemesebb hatású volna.
A ma 174-es számmal jelölt vonalnak először a déli fele készült el Tiszolcig, 1874-ben. A Zólyombreznó (Podbrezova) - Breznóbánya - Erdőköz (Pohronska Polhora) szakasz 1895-ös. A legproblémásabb vonalvezetésű rész, Erdőköz és Tiszolc között pedig egy évvel később, 1896-ban nyílt meg, az erős - bár adhéziós vontatással sem leküzdhetetlen - emelkedők miatt szakaszosan fogasléccel ellátva.

Tiszolctól vált a szelvényszámozás: most már Zólyombreznó (Podbrezova) kezdőpontú. Az állomás felső váltókörzete után pontszerű 10-es lassújel, 40.4-nél bebújunk az 1949-ben megnyílt, 770 méter hosszú Tiszolci-alagútba. A (kp. felé nézve!) bal ívet leíró alagút segítségével átjutunk az eggyel balra található oldalvölgybe, amit éppenséggel Tiszolctól alagút nélkül is megtehettünk volna, csakhogy magasságnyerés nélkül. Az alagút bejáratai kövezettek, belül beton bélésű, a sebességünk 30 km/h.

Az alagút felső végét (39.6) viadukt követi (39.4), amellyel az oldalvölgy (kp. felé nézve!) bal partjára jutunk, a patak szintje felett 15-20 méterrel. Folyamatosan tartjuk a Tiszolc felső váltókörzetétől érvényes, 30 km/h pályasebességet, amit korántsem bánok, ugyanis a táj lebilincselő. 37.7-nél viadukt, balra a hegyoldal szikláin egészen fantasztikus jégcsap-formációk csüngenek. 35.0 magasságában az erdőben fadőlés következett be, néhány kidőlt fa a vasútra csúszott, az űrszelvénybe lógó ágakat lefűrészelték. 34.8-nál rövid hídon átkerülünk a völgy jobb oldalára. A szóló motorkocsi és a hó sajnos nem ad lehetőséget a fogas szakaszok fotózására.

Gömörvég (Tisovec Bánovo) megállóhelyen 1 leszálló, 7 felszálló. Utóbbiak már a motorkocsi indulása után bukkantak fel, fiatalok hátizsákokkal, sátrakkal és egy hatalmas kézifűrésszel. Gömörvég eredetileg keresztezőhely, illetve a szokásos, hágó előtti "puffer" volt - a felvételi épület melletti 1. vágányt már nem használják. (1910-es fényképen Gömörvég és a túloldalon Fenyves egyaránt még 3 vágányos állomás.) A megállót követően (33.3) újból a völgy bal (kp. felé nézve!) partját választja a vonal. Csoportos fadőlés itt-ott ezen a területen is megfigyelhető.

32.4-nél nagy, látványos völgyhíd (viadukt Pod Dielom), mélyen alattunk U-alakban nyer magasságot a közút. 31.5-nél jön a híd párja (Certov viadukt), ez is igen mély oldalvölgyet szel át, a közút itt szintén "csúcsfordulózik". Mindkét völgyhíd kp. felé nézve jobb ívben fekszik. A közel egyenes, szűk völgyben erőteljesen emelkedünk, a fokozatos magasságnyeréssel egyre inkább megközelítjük a peremét. Az út most már a bal oldalunkon, kissé felettünk fut. 31.0 után kiérünk a fennsíkra, az emelkedő megtörik, 30.0-tól (ahol egykori őrház található) elindulunk lefelé. A nyereg 725 méteres tszf. magasságon fekszik.

Fenyves (Zbojská) közvetlenül a csúcspont alatt létesült. Gömörvég párjaként, ugyancsak keresztezőhely és "pufferállomás" volt - a felvételi épülethez közelebbi, 1. vágányát vastag hó fedi, nem használják. Nincs utascsere.

A fennsíkból lapos, szélesen elterülő völgy - inkább csak hosszanti mélyedés - formálódik, amerre haladunk. A vasút a Breznó felé nézve jobb oldalán vezet. Pontszerű 10-es ideiglenes lassújel 25.7-nél (Erdőköz bejárat előtt), azután folytatódik a 30 km/h pályasebesség a váltókörzetig.

Erdőköz (Pohronska Polhora) állomás alak bejárati jelzős, szolgálat van. 4 átmenő vágányos, a 2. az átmenő fővágány. Az 1. vg. rakodó, rakodóterülettel, amelyhez egy bakdaru is jár. Fűrészárut tárolnak. A rakodóvágány kp.-i végénél védőcsonka (a lejtő miatt). 7 felszálló, 8 leszálló utas.

Erdőköztől 50 km/h a pályasebesség. A falu alsó vége mögött bal ívvel kifordulunk a széles völgyből, bevágáson keresztül átkelünk a következőhöz, megközelítve Mihálytelek (Michalová) település megállóját. Mihálytelken egyetlen felszálló akad. 22.0 magasságában baloldalt, kissé távolabb a vonaltól fűrésztelepet veszek észre: nincs vasúti kapcsolata, de vele szemben létesült Mihálytelek "alsó" (Michalová zastávka) megállóhely, amelyen menetrend szerint nem állunk meg. A havat a környéken sárgára szinezi a fűrészpor. 21.193-nál, a megálló alatt fény- és motoros sorompós útátjáró.

19.9-nél pontszerű 10-es ideiglenes lassújel (áteresz állapota miatt). Tiszolctól az egész km-eket jelölő kövek hasáb alakúak, felül ferdén lecsapva (addig egységesen a szlovákiai területre sokkal jellemzőbb, téglatest alakú szelvénykövek fordultak elő, akár az egész km-ek, akár a hektométerek jelölésére).

Rohoz (Brezno-Rohozna) megállóhelyen 2 felszálló. Tiszolci peronvégénél (17.372) fénysorompós útátjáró. 18.0-15.7 között ideiglenes 30-as lassúmenet. A környék még mindig inkább egy fennsíkhoz hasonlít - ami nem meglepő, ugyanis a Murányi-fennsík szélén vezet a vonal. 50 km/h-val haladunk az illesztéses felépítményen 14.4-ig, ahol 20-as állandó lassújelet tűztek ki. 14.3-nál híd, azután lassúmenet vége.

Közvetlenül Breznóbánya külváros (Brezno-Halny) elágazás előtt, az ívben (13.301) csapórudas sorompós útátjáró. Külváros kezdőponti végénél becsatlakozunk a többé-kevésbé fővonalnak nevezhető 172-esbe (illetve ha az építés időrendje szerint nézzük, az csatlakozik a mi vonalunkba).

Breznó (avagy Breznóbánya) állomásig heten utaztak velem együtt, +2-vel érkezünk. 10:58-ig, 6757-es számú vonatom indulásáig bőven van időm, ennek megfelelően a tervem: lesétálni Brezno mesto megállóhelyig, és ott készíteni néhány képet, már ha van olyan szerencsém, hogy a "Horehronec"-en (R811) kívül valami más is arra jár.

A vágányok felett gyalogosfelüljáró ível át, innen jól belátható a 20-30 centi hóval borított környék.

A képen a felvételi épület a gyalogosfelüljáróról.

A Stadler licencben Ruttkán gyártott 840-es könnyű dízelmotorvonat tipikus példája az új idők "sánc-filozófiájának". Az alacsonypadló divatja-követelménye az eredetileg padló alatt szereplő berendezések egy részét felkényszeríti a tetőre, ámde így a jármű vizuális jellemzői romlanak. A megoldás: a homlokba és az oldalfalakba belesimuló, takaró oldallemezekkel ellátni a tető széleit. A "turpisság" csak felülről lepleződik le, és még így sem annyira látványrontó...

A 840 002 pályaszámú motorvonat 7353-as személyvonatként érkezik Vereskő (Cervena Skala) felől, Zólyomba tart. 4 perc késése van, aminek valószínűleg egyedül én örülök, mert így kényelmesen lefotózhatom a felüljáróról - igaz, a hóesés nem tesz jót a képnek.

A Tiszolcra tartó, 530-as számú út komoly méretű hídon szeli át a Garam folyót és a vasutat. A bal oldali képen az állomás végponti váltókörzete előtti ívre tekinthetünk, háttérben az állomással. A híd déli hídfőjéhez csatlakozó úton haladok tovább, a jobb oldali képen az előbbi ív keleti folytatását láthatjuk, a háttérben (a második ívben) Brezno mesto megállóhellyel. Balra, a Garam túlsó partján Breznó keleti városrészei.
Breznó "felső" (Brezno mesto) megállóhely felvételi épülete. A havazás elállt, a Nap is kisütött - sajnos ez az állapot nem tart sokáig, délutánra ismét teljesen beborul.

A megállóhely végponti peronvégétől nem messze (10.735) fény- és motoros sorompós útátjáró; addig 70-es, azután a kissugarú ívben 40-es a pályasebesség.

Az R811 "Horehronec" (Pozsony-Kassa, Besztercebányán át) közeledik Breznó felől. Az általa felvert porhó alaposan beterít - ha rákészülünk, ez egészen kellemes érzés tud lenni...
812 005 alkotja a Feledig közlekedő 6757-es személyvonatot - a szóló motorkocsi kapacitása tehát ezúttal is elegendő lesz a vasúttársaság tapasztalatai szerint.

Hatan várunk rá, velünk együtt 70% az utasterhelése.

Rohoz (Brezno-Rohozna) megállóhelyen négyen szállnak le.

Mihálytelek (Michalová) megálló jellegtelen lapostetős épületecskéjét nem válogatom be a képek közé. Egy leszálló akad.

Erdőköz (Pohronska Polhora) állomáson ezúttal 8 leszálló, 4 felszálló. Van olyan, csak munkanapokon közlekedő vonat, amelynek ez az induló/végállomása. El lehet gondolkodni azon, hogy adott esetben a tyúk vagy a tojás volt-e előbb, vagyis a vonal "történelmi" szakaszhatárai gyakorolnak-e hatást az utasáramlásra, vagy fordítva. (Bányászattal kapcsolatban épült vonalként, harmadik megoldás is lehetséges volna - azaz: ugyan hol volt itt fontos a személyszállítás? -, ámde az utasáramlás mégiscsak szoros összefüggésben áll az ipari létesítményekkel.)
Fenyves (Zbojská): a bal képen Breznó, a jobb képen Tiszolc felé nézünk (utóbbin rövid oldalrakodó is felfedezhető a hó alatt). Az itt leszálló házaspár külön felhívja a figyelmemet: "pekna stanicka", vagyis szép kis állomás. Tényleg hangulatos, főleg a "standard havas táj" részeként.
Gömörvégen nincs utascsere. A 36.9 szelvényben kisebb viadukt épült, a hegyoldal bemélyedésének áthidalására - a teljes sziklafal jégkéreggel borított, mint valami befagyott vízesés. Tiszolcon 6 felszálló, 6 leszálló. Járművet ezúttal nem cserélünk, de szakaszt igen: a kalauzhölgy - ma már sokadikként - kissé rácsodálkozik a Fülek-Breznó menettérti jegyemre. Tiszolc "alsón" 5, Rimafűrészen 1 felszálló.

Hacsava (Hacava) megállóhelyen hárman szállnak fel.

Hacsava "sziklás" (Hacava skálie) tmh.-n 2 leszálló, 3 felszálló.
Nyustya "felső" (Hnusta zastávka) tmh.-n 1 felszálló, 1 leszálló. A vp. felé nézve jobb kézre eső gyártelephez a megálló felett ágazik ki az iparvágány, majd a telep felső végénél visszacsatlakozik. A megállóhely alatt vp. felé kerek táblás 40 km/h az ívkombináció miatt.
Nyustya (Hnusta) állomás fény bejárati, egyéni fény kijárati jelzős, szolgálat van. Kezdőponti végéhez balról iparvágány csatlakozik gyárteleptől (betonaljas, Hohenegger-es), a kezdőponti váltókörzet előtt fénysorompós útátjáró. 6 átmenő vágányos, a 3. az átmenő fővágány. A 2-ből a felvételi épület végponti oldalán rövidebb átmenő rakodóvágány ágazik; rakodóterülettel, oldalrakodóval, raktárral rendelkezik. A vp.-i váltókörzetet követően rakodó csonkaként folytatódik. A végponti váltókörzet mögött csapórudas sorompós útátjáró (földúton). A felvételi épülettel szemközti oldalon, a vp.-i végnél felhagyott, bakdarus telep, ahová csonkavágány visz.

3 leszálló, 9 felszálló.

Likér (Likier) megállóhelyen 2 leszálló, Rimabrezón (Rimavské Brezovo) 2 felszálló és 4 leszálló.
Rimabánya (Rimavská Bana) állomás fény bejárati jelzős, a végponti végén fedezőjelző szerepkörben közös fény kijárati jelzővel (fény- és motoros sorompós útátjáró 27.937-nél). Az állomás területén az átmenő fővágány(ok)ra 40 km/h-t tűztek ki. Szolgálat van. Az 1. átmenő vágány rakodó, rövid oldalrakodóval, rakodóterülettel (rönkfa feladás). Használaton kívüli rakodó csonka ágazik belőle. A 2. az átmenő fővágány kp. felől, az állomás vágánytengelyugrásos (vp. felé a 3-ból folytatódik), a felvételi épülettel szemközti oldalon még további 3 átmenő vágány található. A vp.-i váltókörzetből balra vágány ágazik, kiterjedt fatelepre tart, ahol két rakodó csonkaként (az egyik mellett oldalrakodóval) ér véget, vp.-i végén összecsatlakozva, rövid kihúzó csonkával (körüljárás céljából).

3 felszálló, 4 leszálló.

Rimazsaluzsány (Rimavské Zaluzany) megállóhelyen négyen szállnak le.

Kociha tmh.-n menetrend szerint nem állunk meg.

A képen Rimarahó (Hrachovo) megálló épületének hűlt helye. Utascsere nem volt.
Alsószikláson (Nizny Skálnik) 2 leszálló, 2 felszálló.
Olajtöréken (Vel'ké Teriakovce) 1 leszálló. Sajnos az önműködő ajtós, szóló motorkocsi erősen korlátozza a felvételi épületek fotózási lehetőségeit...
Rimaszombatnál a folyóvölgy már 1 km feletti szélességű, alacsony dombok szegélyezik. A vasút vonalvezetése ennek megfelelően "kisimul", bár itt-ott még meg kell kerülnie néhány kisebb kiemelkedést.

A képen Cserencsén (Cerencany) megállóhely. A háttérben található épületben vendéglátóipari létesítmény székel, az utasoknak csak az esőbeálló marad. Itt egyetlen utas volt kíváncsi a vonatunkra.

Rimaszombat (Rimavská Sobota) állomás fény bejárati, egyéni fény kijárati jelzős. A 3. az átmenő fővágány. Az 1. rakodó, oldalrakodóval, belőle homlokrakodós csonka ágazik. A felvételi épülettel szemközti oldalon gyártelep. A végponti váltókörzet után fény- és motoros sorompós útátjáró, ugyanitt fatelep található. Vp. felé nézve balra vágány ágazik, amelyből 5 vágányos tároló fejlődik. Ez bal ívvel távolodik a vonaltól, ugyanakkor a jobb szélén, vagyis hozzánk közelebb egy vágány a vonallal párhuzamosan folytatja útját, Vitkovice feliratú silóknál ér véget.
A végponti váltókörzet után jobbról (vp. felé nézve) iparvágány csatlakozik, ezt közös fény főjelző követi, amely további kijárati jelzőként ill. az útátjáró fedezőjelzőjeként funkcionál. Az átmenő fővágánytól vp. felé nézve jobbra három tehervonati fogadó/indító vágány esik, valamint két átmenő rakodóvágány, közöttük rakodóterülettel. Az állomási vágányok betonaljakon fekszenek, Hohenegger sínleerősítéssel. Az állomás kezdőponti végénél, a felvételi épülettel szemközti oldalon kisebb pályás telep található, de csak felépítményi anyagokat tárol.

10 percet állunk, közben megérkezik Feledről a 812 011 motorkocsi, egy mellékkel. 6243. sz. személyvonatként közlekedik Tiszolcra.

"Szovjet típusú" egyéni fény kijárati jelzők az állomás kezdőponti végénél.
Portré a 005-ösről. A háttérben a 812 011-es motor gyorsít a mellékével.

Az utasok kb. kétharmada leszáll, az új felszállókkal együtt 90%-on folytatjuk utunkat az utolsó szakaszon.

Jánosi (Rimavské Janovce) megállóhelyen 6, Jánosi "alsón" (Rimavské Janovce obec) 2 leszálló.
Újfeleden (Jesenské zastávka) heten szállnak le, hárman fel.
Feled: a tiszolcihoz hasonló pár 812-esekből. Baloldalt 005-ösünk, jobbra pedig a reggelről már megismert, következő fordulójába kezdő 007-es.
Bardotkás (751 129) teher jár kitérőbe, hogy keresztezzen a 6266-os (Pelsőc-Losonc) személyvonattal. Mögötte a PKP 25/20 jelű daru egy részlete (az állomás felvételi épülettel szemközti oldalán pályás telepet alakítottak ki).
Feled állomás felvételi épülete.
Bz-találkozó. A rimaszombati utasok jórészt a losonci 6266-os vonatra (810 465, 011 670) szállnak át.
Tolatós teher Feleden, 742 244-essel az élén.

Feledről az országúton elsétáltam a szomszédos Gortvakisfaludra. Valószínűleg a következő megállóig is futotta volna az időmből, de inkább nem kockáztattam, azonkívül, az országúton baktatva semmit sem érek azzal, ha a vasúton néhány kellemes tehervonat adódik. Nos, nem adódott egy se.

Gortvakisfalud (Gortva) megállóhely felvételi épülete. Helyiségei lecsupaszítva-szétverve.

A 68.594-nél található, fény- és motoros sorompós útátjáró mintegy kettéosztja a megállót: peronjai az innenső, épülete a feledi oldalra került.

A 810 465-ös motorkocsi a mellékével megfordult, most mint 6269-es (Losonc-Pelsőc) személyvonat érkezik Gortvakisfaludra (1 utas várakozik rá). Indulása után egy perccel (15:44) folytatja útját Feledről az általam várt 6310-es, vagyis a kétvágányú szakaszt kihasználva, repülőkeresztet csinálnak.
A kora reggeli vonatom párját, a 6310-es, Miskolc-Hatvan személyt - nem meglepő módon - M41 2155 továbbítja, és a három "posta-Bhv" kocsija is azonos a reggeliekkel. A vonat végén a 810 604-es motorkocsi használja ki a szerelvénymenet-spórolás lehetőségét.

A vonat utasterhelése bőven 10% alatti, Gortvakisfaludon 3 felszálló akadt. 2-6 fős utascserékkel (Gömörsiden 6 felszállóval) ez Fülekig alig változik, a maradék ott száll le.

A Csörgő Füleken. A háttérben a 754 036-os Búvár fényszórói látszanak: a páratlan "Gemeran"-t (R803) hozza Zólyom felől. Nem sok esélyem volt ilyen fényviszonyok mellett a Búvárt és a Csörgőt egyvonalban lefotózni - és a Búvár sajnos valóban túl nagy sebességgel érkezett.
Körüljárt, Somoskőújfalu felé néz. Most már gyorsan sötétedik - mielőtt a vonat továbbindulna, lövök róla egy "szürkületi zónás" képet, majd befejezem mai napi ténykedésemet.
A gimnázium felé sétálok, a víztoronynál igen rossz állapotú épület mellett haladok el, amely valamiféle szükséglakás szerepét tölti be. Egy vagy több roma család lakja. A ház mögötti területen tüzet raktak hulladékokból, a füstje irgalmatlanul büdös, beteríti a végponti váltóállító tornyot (így lesz a vágányútbeállításból fokozottan életveszélyes tevékenység...). A lángokat képzett tüzeléstechnikai szakember igazgatja egy hosszú bottal: lehet vagy négy éves.
A harmadik nap semmi jóval nem kecsegtetett: kora reggel masszív köd ereszkedett Fülekre. Előző este még élt bennem egy elképzelés a kirándulás Zólyom, vagy akár Bánréve felé történő lezárásáról - nos ezt inkább lefújtam, nem ismerve a köd kiterjedését.

Az 1. vágányon fél kilenckor két motorkocsi várja a menesztést, az első (810 604) Pelsőcre, a hátsó (812 004) Tiszolcra megy (Feleden akadnak szét).

Ködbe burkolódzó munkanélküliek csapata a fűtőház mögött.
A somoskőújfalui fordulót 810 426 teljesíti, 9:47-kor indul. Időközben a Breznóban lencsevégre kapott 840 002 érkezik (6205-ként, Zólyomból), megáll a víztoronynál, de róla is csak tejben úszó képet lehet készíteni.

Az átlépős motorkocsi kezdeti utasterhelése 9 fő. Ragyolcon 1 felszálló, 1 leszálló; Sátorosbányán 5 leszálló.

A köd idáig tartott, pontosabban, még idáig se: már Ragyolc alatt végetért. Somoson szikrázó napsütés, bennem pedig némi bosszúság...

Ma is a 2106-os Csörgő hozta az 5800-as vonatot, amelynek kocsijai 10:15-kor 5807-ként fordulnak, M41 2163 segítségével.

A négy "posta-Bhv" kocsi: 20-05 606, 694, 722, 664. A kezdeti utasterhelés minimális, Salgótarjánban 25 felszálló. Pásztóig mérsékelt utascserék, a telítettség fokozatosan eléri a 10%-ot. Pásztón kereszt a hagyományos Bhv ingaszerelvényt vontató M41 2122-vel (5812-es személyvonat). Hatvanból az 5505-ös egri gyorssal utazom tovább (i: 11:37), amelynek gépe V43 1038, "posta-Bhv" kocsijainak utasterhelése 40%.

Vissza az első rész eseményeire

Vissza az utazás főlapjára